’NYE TANKER – nye følelser’ er et nyt pædagogisk koncept udviklet med
henblik på at mindske væsentlige barrierer for inklusion på arbejdsmarkedet.
Målgruppen for det pædagogiske koncept er mennesker med lettere eller
middelsvær nedsat psykisk funktionsevne eller andre med kognitive udfordringer.
Indholdet i det pædagogiske koncept er fokuseret på arbejdsmarkedsrettede situationer
og problemstillinger, og derfor tiltænkt mennesker, som har potentiale for en tilknytning
til arbejdsmarkedet. Andre, der kan få glæde af det pædagogiske koncept er mennesker,
for hvem det giver mening at arbejde med tankemønstre, der ligger bag egne personlige
og sociale færdigheder for potentielt at skabe forandring i adfærdsmønstre.

Download ressourcer